სერვისები

სერთიფიკატის დამზადება

 საიუველირო ნაწარმზე გავცემთ ძვირფასი ლითონის ხარისხის დამადასტურებლ სერთიფიკატს. სერტიფიცირების დროს მოხდება ლითონის შემადგენლობის დეტალური განსაზღვრა XRF ანალიზატორით 99,5%-იანი სიზუსტით. ლითონის შემოწმების შემდეგ დავამზადებთ შესაბამის სერთიფიკატს  სადაც დატანილია ნივთის სურათი, ნივთის წონა, ლითონის დასახელება და მისი შემადგენლობა.

 

მომსახურების ღირებულება:

 

სერთიფიკატის დამზადება         100,00 ₾