სერვისები

აუდიტი

 ოქროსა და სხვა ძვირფასი ლითონების ყიდვა გაყიდვა ყოველთვის რისკის შემცველია,  არსებობს ალბათობა იმისა , რომ ძვირფასი ლითონი არ შეიცავს იმ რაოდენობის ძვირფას ლითონს, რა სინჯიც არის დატანილი. ხშირ შემთხვევაში ძვირფასი ლითონების რაოდენობა დასაშვებზე დაბალია, შესაბამისად ამ ყველაფრის თავიდან აცილების მიზნით აუცილებელია ძვირფასი ლითონების ექსპერტიზა, რომელიც შესაძლებლობას იძლევა აღმოიფხვრას რიკსი იმ საზომი ერთეულებით რომელსაც თქვენ ენდობით.

კარატი გაძლევთ შესაძლებლობას თქვენი ძვირფასი ლითონები შეამოწმოთ ჩვენთან ,საეთაშორისო სტანდარტების დაცვით.

 

 

გთავაზობთ აუდიტორულ მომსახურებას: ბანკებს; ლომბარდებს; საიუველირო წარმოებებს და მაღაზიებს.