სერვისები

ძვირფასი ლითონების ექსპერტიზა

ლითონების ანალიზი შესაძლებლობას აძლევს მომხმარებელს ზუსტად გაიგონ კონკრეტულად რომელი ძვირფასი ლითონი არის გამოყენებული საიუველირო ნაკეთობაში, შენადნობის სისქე და ასევე ის არის თუ არა საიუველირო ნივთი მყარი ან მოოქროვილი.

 ექსპერტიზა შესაძლებლობას იძლევა ,შემოწმდეს რამდენად სწორად არის სინჯი დასმული ნაკეთობაზე და სწორედ ეს არის საკვანძო კომპონენტი შემგდომში ნაკეთობებზე ფასების ზუსტი განსაზღვრისთვის.

კარატში    შესაძლებლობა    გეძლევათ    შეამოწმოთ  ძვირფასი  ლითონების  (ოქროვერცხლი, პლატინა  და  პალადიუმი) ნაკეთობები და შენადნობებიკარატში თქვენ დაგხვდებათ გამოცდილი ექსპერტები და კომფორტული გარემო.

ექსპერტიზა  ხორციელდება  უახლესი XRF (რენტგენოფლურისცენტი) ანალიზატორის  გამოყენებითრომელიც შექმნილია სპეციალურად ძვირფასი ლითონების შესამოწმებლად  და  სინჯს  99.5%  სიზუსტით  ადგენს.

 

XRF ანალიზი:

ინსტრუმენტები: სპეციალიზირებულია XRF აპარატზე, რომელიც არის დაკავშირებული კომპიუტერთან.

დამოკიდებული ცვლადი: რენტგენის დასხივების დროს ლითონი ასხივებს შუქს (ფლუორესცენტი) ენერგეტიკულ დონეზე, რომელიც სპეციფიკურია ატომური სტრუქტურისთვის.

მეთოდოლოგია: ნიმუში მოთავსებულია აპარატში, რომელზეც ზემოქმედებას ახდენს რენტგენის სხივები და ზომავს ფლუროსენციურობას და შედეგად არის შესაძლებელი ანალიზის გაკეთება შემგდომში სინჯის სწორად განსაზღვრისთვის.

შემოწმების  პროცესში  XRF  ტექნოლოგიის გამოყენება გამორიცხავს ადამიანურ ფაქტორს.

 

მომსახურების ტარიფები:

 

ბეჭედი

              10,00

გულსაკიდი

10 

საყურე

              15,00

გულსაბნები

15 

სამაჯური

              20,00

გვირგვინი

შეთანხმებით

ძეწკვი 5გრ-მდე

              10,00

1 ტესტი

10 ₾

ძეწკვი 5გრ და მეტი

              20,00

2 ტესტი

16 

ყელსაბამი

              20,00

3 და მეტი ტესტი თითო ტესტი