კალკულატორი
შეიყვანეთ მონაცემები
სინჯი
1გრ ფასი
ჯამი
ლითონი